Vrácení zboží/Reklamace

Chceme, aby proces reklamace byl pro Vás co nejrychlejší a nejefektivnější. Podle platných zákonů jsme povinni řešit reklamace do 30 dnů od nahlášení. Náš tým se snaží vyřešit Vaši reklamaci co nejdříve a s maximálním ohledem na Vaši spokojenost.

Prosíme, abyste reklamované zboží poslali zpět k nám spolu s vyplněným reklamačním formulářem, který Vám pomůže rychleji identifikovat a vyřešit problém.

Je také velice důležité, aby jste před jakoukoliv formou brandingu našeho zboží provedli jeho kvalitativní kontrolu, na zjevné vady nebude možné poté brát zřetel. Vaše spokojenost je pro nás prioritou, a proto se snažíme být maximálně transparentní a féroví ve všech našich procesech.

 

Reklamace

 • Zjevné vady textilu, nebo případnou záměna textilu hlaste prosím neodkladně po jejich zjištění.
 • Reklamované zboží nám zasílejte spolu s Reklamační formulář_Formulář pro vrácení zbožínebo s kopií faktury a krátkým průvodním dopisem na adresu viz níže.
 • Na vyřešení reklamace máme lhůtu 30 dnů, zpravidla však vyřešíme reklamaci cca do 1 týdne od  doručení zboží.
 • Před potiskem či výšivkou si prosím textil zkontrolujte, na zjevné vady nebude poté brán zřetel.

 

Vrácení zboží

 • Zboží do 10 ks nám můžete bez udání důvodu vrátit nebo jej vyměnit do 30 dnů od jeho koupě. Toto zboží musí být nepoškozené v původním stavu a balení.
 • Zboží, které nám chcete vrátit, nebo jej vyměnit, nám prosím zašlete na adresu viz níže. Ke zboží prosím vždy přiložte Reklamační formulář_Formulář pro vrácení zboží, nebo kopii faktury s průvodním dopisem.
 • Vrácení nebo výměna zboží nad 10 ks, případně zboží, které bylo koupeno dříve než před jedním měsícem, je možná pouze po předchozí domluvě.

 

Adresa pro zaslání reklamace/ vrácení/ výměnu zboží

Xfer s.r.o.
Podnásepní 517/1f
602 00 Brno

Tel.: +420 543 235 219
Mob.: +420 737 288 335

E-mail: xfer@xfer.cz

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.    Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) je vydán v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), společností Xfer s.r.o., IČ: 276 88 445, se sídlem Podnásepní 517/1f, 602 00 Brno (dále jen „prodávající“).

1.2.    Tento reklamační řád upravuje podmínky a způsob uplatnění práva kupujícího z vadného plnění smlouvy (dále jen „reklamace“) uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, jakož i postup kupujícího při reklamaci.

1.3.    Tento reklamační řád je společně s obchodními podmínkami nedílnou součástí smlouvy.

 

II.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1.    Kupující uplatňuje reklamaci:

2.1.1.   telefonicky na telefonním čísle: (+420) 543 235 219, (+420) 737 288 335,

2.1.2.   zasláním e-mailu na adresu elektronické pošty: xfer@xfer.cz,

2.1.3.   písemně na adresu sídla prodávajícího Podnásepní 517/1f, 602 00 Brno.

2.2.    Za účelem usnadnění vyřízení reklamace prodávající doporučuje, aby kupující při uplatnění reklamace použil reklamační formulář.

2.3.    Kupující při reklamaci uvede:

2.3.1.   popis vady,

2.3.2.   jaké právo z vadného plnění uplatňuje.

2.4.    Kupující v rámci reklamace doloží kopii faktury vztahující se k reklamovanému zboží.

2.5.    Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě nezbytné s přihlédnutím k povaze zboží, charakteru závady a dostupnosti náhradního zboží.

 

III.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Kupující je oprávněn vrátit zboží v množství do 10 ks bez udání důvodů nebo jej vyměnit do 30 dnů od jeho zakoupení. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu a v původním obalu.
 • Za účelem usnadnění vrácení nebo výměny zboží prodávající doporučuje, aby kupující při vrácení zboží použil formulář na vrácení zboží.
 • Kupující při vrácení nebo výměně zboží uvede důvod jeho vrácení nebo výměny.
 • Kupující při vrácení nebo výměně zboží doloží kopii faktury.
 • Vrácení nebo výměna zboží nad 10 ks a vrácení nebo výměna zboží, které bylo zakoupeno dříve než před jedním měsícem, jsou možné pouze po vzájemné domluvě s prodávajícím.

 

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.       Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 20. 5. 2024